Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. čtvrtletí 2014


N. Cestovní ruch
Tab. N.1 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2014 Excel
Tab. N.2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2014 Excel
Tab. N.3 Hromadná ubytovací zařízení v Plzeňském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2013 Excel
Tab. N.4 Hromadná ubytovací zařízení podle krajů k 31. 12. 2013 Excel
Tab. N.5 Delší a kratší cesty rezidentů v tuzemsku podle cílové destinace v roce 2013 Excel

Zveřejněno dne: 04.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.