Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2014


R. Životní podmínky
Tab. R.1 Průměrné roční příjmy v krajích ČR v roce 2012 Excel PDF
Tab. R.2 Měsíční náklady domácností na bylení v krajích ČR v roce 2013 Excel PDF
Tab. R.3 Struktura domácností podle druhu domu, bytu a typu nájemného v krajích ČR v roce 2013 Excel PDF
Tab. R.4 Struktura domácností podle obytných místností a podle bytu v krajích ČR v roce 2013 Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.