Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2014


F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1Vybrané ukazatele zaměstnanosti podle krajů Excel PDF
Tab. F.2 Strukrura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle činností Excel PDF
Tab. F.3 Vybrané ukazatele nezaměstnanosti podle krajů Excel PDF

Zveřejněno dne: 03.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.