Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. čtvrtletí 2014


S. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Zlínského kraje
Tab. S.1 Vybrané údaje o SO ORP Excel PDF
Tab. S.2 Počet obyvatel ve SO ORP Excel PDF
Tab. S.3 Pohyb obyvatelstva ve SO ORP Excel PDF
Tab. S.4 Počet narozených ve SO ORP Excel PDF
Tab. S.5 Zemřelí ve SO ORP Excel PDF
Tab. S.6 Počet obyvatel ve SO ORP podle pětiletých věkových skupin Excel PDF
Tab. S.7 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem ve SO ORP Excel PDF
Tab. S.8 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve SO ORP Excel PDF
Tab. S.9 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců ve SO ORP Excel PDF
Tab. S.10 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů ve SO ORP Excel PDF
Tab. S.11 Počet dokončených bytů ve SO ORP Excel PDF
Tab. S.12 Hromadná ubytovací zařízení ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji k 31. 12. 2013 Excel PDF
Tab. S.13 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v správních obvodech obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji v roce 2013 Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.