Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. čtvrtletí 2014


R. Pracovní neschopnost
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz ve Zlínském kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz ve Zlínském kraji a jeho okresech - relativní údaje Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a krajích - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a v krajích - relativní údaje Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.