Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. čtvrtletí 2014


ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81 100 82 Prah
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
Na padesátém 81
100 82 Praha 10 - Strašnice
www.czso.cz

ústředna: 274 051 111

Odpovědi na telefonické, e-mailové i písemné dotazy a zpracování informací
podle individuálních požadavků; konzultace a poradenská činnost
tel.: 274 052 304, 274 052 451, 274 052 451, fax: 274 054 070, e-mail: infoservis@czso.cz

Prodejna publikací ČSÚ
tel.: 274 052 361, fax: 274 054 070, e-mail: prodejna@czso.cz

Předplatné a distribuce statistických publikací
tel.: 274 052 733, e-mail: objednavky@czso.cz

Distribuce databáze RES a výběry
tel.: 274 052 733, 274 052 634, fax: 274 054 070, e-mail: resinfo@czso.cz

Distribuce databáze RSO, MOS, KROK a výběry
tel.: 274 052 328, 274 052 799, fax: 274 054 070, e-mail: special_databaze@czso.cz

Distribuce údajů z volební statistiky
tel.: 274 057 575, fax: 274 054 070, e-mail: infoservis@czso.cz

Evropská statistika (ESDS), mezinárodní srovnání
tel.: 274 052 347, 274 052 757, e-mail: esds@czso.cz


ÚSTŘEDNÍ STATISTICKÁ KNIHOVNA
tel.: 274 052 361
e-mail: knihovna@czso.cz


KONTAKTNÍ MÍSTA KRAJSKÝCH INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Krajská správa v hl. m. Praze
Oddělení informačních služeb
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Mgr. Jana Podhorská, Mgr. Pavla Tuháčková
tel.: 274 052 673, 274 054 223, e-mail: infoservispraha@czso.cz
http://www.praha.czso.cz

Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
Oddělení informačních služeb
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Bc. Jana Slavníková, Bc. Ondřej Junášek
tel.: 274 054 175, fax: 274 054 236, e-mail: infoservisstc@czso.cz
http://www.stredocesky.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
Oddělení informačních služeb a správy registrů
Žižkova 1, 370 77 České Budějovice
Ing. Petra Dolejšová, Ing. Irena Votrubová
tel.: 386 718 440, fax: 386 718 450, e-mail: infoserviscb@czso.cz
http://www.cbudejovice.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Plzni
Oddělení informačních služeb a správy registrů
Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň
Ing. Lenka Křížová, Ing. Lenka Dostálová
tel.: 377 612 108, 377 612 249, fax: 377 612 219, e-mail: infoservisplzen@czso.cz
http://www.plzen.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Oddělení informačních služeb
Sportovní 28, 360 01 Karlovy Vary – Drahovice
Zuzana Luhanová, Ing. Martina Soukupová
tel.: 353 114 529, 353 114 525, fax: 353 114 522, e-mail: infoserviskv@czso.cz
http://www.kvary.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
Oddělení informačních služeb a správy registrů
Špálova 2684, 400 11 Ústí nad Labem
Alena Beutlerová, Ing. Monika Raušerová
tel.: 472 706 176, 472 706 121, fax: 472 706 150, e-mail: infoservisul@czso.cz
http://www.ustinadlabem.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec 1
Ing. Dagmar Dvořáková, Bc. Ondřej Beneš
tel.: 485 238 811, fax: 485 238 818, e-mail: infoservislbc@czso.cz
http://www.liberec.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
Oddělení informačních služeb a správy registrů
Myslivečkova 914, 500 03 Hradec Králové 3
Ing. Věra Varmužová, Jana Bečvářová
tel.: 495 762 322, 495 762 317, fax: 495 762 390, e-mail: infoservishk@czso.cz
http://www.hradeckralove.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Pardubicích
Oddělení informačních služeb
V Ráji 872, 531 53 Pardubice
Ing. Hedvika Fialová, Dana Bílková
tel.: 466 743 480, 466 743 418, fax: 466 743 416, e-mail: infoservispa@czso.cz
http://www.pardubice.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Oddělení informačních služeb
Ke Skalce 30, 586 01 Jihlava
Ing. Vlastislav Valda, Hana Vencálková
tel.: 567 109 062, 567 109 080, fax: 567 109 063, e-mail: infoservisvys@czso.cz
http://www.jihlava.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Brně
Oddělení informačních služeb
Jezuitská 2, 601 59 Brno
Ing. Milada Jonášová, Bc. Iveta Konečná
tel.: 542 528 115, 542 528 105, fax: 542 528 325, e-mail: infoservisbrno@czso.cz
http://www.brno.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Olomouci
Oddělení informačních služeb
Jeremenkova 1142/42, 772 11 Olomouc
Ing. Jarmila Benešová, Ing. Michaela Smutná
tel.: 585 731 516, 585 731 509, fax: 585 731 555, e-mail: infoservisolom@czso.cz
http://www.olomouc.czso.cz

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Oddělení informačních služeb
tř. Tomáše Bati 1565, 761 76 Zlín
Ing. Soňa Vařeková, Ing. Leona Tolarová
tel.: 577 004 931, 577 004 935, fax: 577 004 993, e-mail: infoservis-zl@czso.cz
http://www.zlin.czso.cz

Krajská správa ČSÚ v Ostravě
Oddělení informačních služeb a správy registrů
Repinova 17, 702 03 Ostrava
Bc. Miroslava Pučanová, Ing. Taťana Glozygová
tel.: 595 131 223, 595 131 230, fax: 595 131 200, e-mail: infoservis_ov@czso.cz
http://www.ostrava.czso.cz

Zveřejněno dne: 04.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.