Statistický bulletin - Ústecký kraj - 1. čtvrtletí 2014


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Ústeckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v Ústeckém kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR Excel PDF
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v krajích ČR Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.