Statistický bulletin - Karlovarský kraj - 1. čtvrtletí 2014


I.Stavební ohlášení a povolení
Tab. I.1 Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. I.2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech Excel PDF
Tab. I.3 Vydaná stavební povolení podle krajů Excel PDF
Tab. I.4 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů Excel PDF
Graf I.3 Vydaná stavební povolení JPG

Zveřejněno dne: 04.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.