ATLAS - Sčítání lidu, domů a bytů - Plzeňský kraj - 2011


7. Městské části statutárního města Plzně
KTG 7.01 Obyvatelstvo podle věku JPG
KTG 7.02 Obyvatelstvo podle rodinného stavu JPG
KTG 7.03 Domy podle období výstavby nebo rekonstrukce JPG
KTG 7.04 Obydlené byty podle druhu domu a průměrné velikosti JPG
KTG 7.05 Počet členů hospodařících domácností JPG
KTG 7.06 Obydlené byty podle právního důvodu užívání JPG

Zveřejněno dne: 31.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.