ATLAS - Sčítání lidu, domů a bytů - Plzeňský kraj - 2011


6. Ekonomická důležitost
KTG 6.01 Ekonomická důležitost ve vztahu ke kraji JPG
KTG 6.02 Ekonomická důležitost ve vztahu k ČR JPG
KTG 6.03 Ekonomická důležitost skrze bilanci dojížďky a vyjížďky do zaměstnání JPG

Zveřejněno dne: 31.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.