ATLAS - Sčítání lidu, domů a bytů - Plzeňský kraj - 2011


3. Domy
KTG 3.01 Domy podle obydlenosti a druhu JPG
KTG 3.02 Domy podle vlastníka JPG
KTG 3.03 Domy podle období výstavby nebo rekonstrukce JPG
KTG 3.04 Obydlené domy podle počtu bytů JPG
KTG 3.05 Obydlené domy podle počtu nadzemních podlaží JPG
KTG 3.06 Obydlené domy podle materiálu nosných zdí JPG
KTG 3.07 Obydlené domy podle technické vybavenosti JPG
KTG 3.08 Neobydlené domy s byty podle důvodu neobydlenosti JPG
KTG 3.09 Domy sloužící k rekreaci JPG

Zveřejněno dne: 31.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.