ATLAS - Sčítání lidu, domů a bytů - Plzeňský kraj - 2011


1. Obyvatelstvo
KTG 1.01 Obyvatelstvo podle druhu pobytu JPG
KTG 1.02 Index maskulinity JPG
KTG 1.03 Rodáci JPG
KTG 1.04 Cizinci podle státního občanství JPG
KTG 1.05 Index stáří JPG
KTG 1.06 Obyvatelstvo ve věku 0 – 14 let JPG
KTG 1.07 Obyvatelstvo ve věku 15 – 64 let JPG
KTG 1.08 Obyvatelstvo ve věku 65 a více let JPG
KTG 1.09 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle věkových kategorií JPG
KTG 1.10 Muži podle rodinného stavu JPG
KTG 1.11 Ženy podle rodinného stavu JPG
KTG 1.12 Obyvatelstvo podle vzdělání JPG
KTG 1.13 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity JPG
KTG 1.14 Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání JPG
KTG 1.15 Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti JPG
KTG 1.16 Obyvatelstvo ekonomicky neaktivní JPG
KTG 1.17 Obyvatelstvo podle národnosti JPG
KTG 1.18 Obyvatelstvo podle náboženské víry JPG

Zveřejněno dne: 31.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.