Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2011


Tabulková příloha
1. Vybrané ukazatele v mezikrajském srovnání v letech 2006 až 2011
Tab. 1.1 Demografický vývoj Excel
Tab. 1.2 Sociální vývoj Excel
Tab. 1.3 Ekonomický vývoj Excel
Tab. 1.4 Životní prostředí Excel
2. Vybrané ukazatele v Plzeňském kraji v letech 2006 až 2011
Tab. 2.1 Demografický vývoj Excel
Tab. 2.2 Sociální vývoj Excel
Tab. 2.3 Ekonomický vývoj Excel
Tab. 2.4 Životní prostředí Excel
3. Vybrané ukazatele v okresech Plzeňského kraje v letech 2006 až 2011 Excel

Zveřejněno dne: 31.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.