Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2013


R. Pracovní neschopnost
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2013 - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2013 - relativní údaje Excel
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2013 - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců Excel
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2013 - relativní údaje Excel

Zveřejněno dne: 03.01.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.