Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2013


F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti ve 3. čtvrtletí 2013 Excel
Tab. F.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle činností ve 3. čtvrtletí 2013 Excel
Tab. F.3 Mezikrajové porovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti ve 3. čtvrtletí 2013 Excel

Zveřejněno dne: 03.01.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.