Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. čtvrtletí 2013


S. Správní obvody obcí s rozšířenou působností
Tab. S.1 Vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje v roce 2012 Excel
Tab. S.2 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje v roce 2012 Excel
Tab. S.3 Pohyb obyvatelstva ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje v roce 2012 Excel
Tab. S.4 Narození ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje v roce 2012 Excel
Tab. S.5 Zemřelí ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje v roce 2012 Excel
Tab. S.6 Počet obyvatel podle pětiletých věkových skupin ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje k 31. 12. 2012 Excel
Tab. S.7 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje k 31. 12. 2012 Excel
Tab. S.8 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje k 31. 12. 2012 Excel
Tab. S.9 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje k 31. 12. 2012 Excel
Tab. S.10 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje k 31. 12. 2012 Excel
Tab. S.11 Počet dokončených bytů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje v roce 2012 Excel
Tab. S.12 Hromadná ubytovací zařízení ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Plzeňském kraji k 31. 12. 2012 Excel

Zveřejněno dne: 04.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.