Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. čtvrtletí 2013


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Plzeňském kraji a jeho okresech k 31. 3. 2013 Excel
Tab. G.2 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v Plzeňském kraji a jeho okresech k 31. 3. 2013 Excel
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů k 31. 3. 2013 Excel
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR k 31. 3. 2013 Excel
Tab. G.5 Podíl nezaměstnaných osob a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 3. 2013 Excel

Zveřejněno dne: 04.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.