Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 4. čtvrtletí 2012


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Plzeňském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2012 Excel
Tab. G.2 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v Plzeňském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2012 Excel
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů k 31. 12. 2012 Excel
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2012 Excel
Tab. G.5 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa podle krajů k 31. 12. 2012 Excel

Zveřejněno dne: 05.04.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.