Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2012


F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti ve 2. čtvrtletí 2012 Excel
Tab. F.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle činností ve 2. čtvrtletí 2012 Excel
Tab. F.3 Mezikrajové porovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti ve 2. čtvrtletí 2012 Excel

Zveřejněno dne: 03.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.