Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. čtvrtletí 2012


R. Pracovní neschopnost
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Plzeňském kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2011 Excel
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Plzeňském kraji a jeho okresech v roce 2011 - relativní údaje Excel
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2011 Excel
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2011 - relativní údaje Excel

Zveřejněno dne: 04.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.