Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2011


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Plzeňském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2011 Excel
Tab. G.2 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v Plzeňském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2011 Excel
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů k 30. 9. 2011 Excel
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR k 30. 9. 2011 Excel
Tab. G.5 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 9. 2011 Excel

Zveřejněno dne: 03.01.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.