Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2010


J. Bytová výstavba
Tab. J.1 Počet bytů podle druhu stavby a stadia rozestavěnosti v Plzeňském kraji a jeho okresech v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel
Tab. J.2 Počet bytů podle druhu stavby a stadia rozestavěnosti podle krajů v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel

Zveřejněno dne: 03.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.