Statistický bulletin - Plzeňský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2010


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Plzeňském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2010 Excel PDF
Tab. G.2 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v Plzeňském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2010 Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů k 30. 6. 2010 Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR k 30. 6. 2010 Excel PDF
Tab. G.5 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 6. 2010 Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.