Statistická ročenka Plzeňského kraje - 2011


18. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Metodické vysvětlivky PDF
18-1. Použití informačních a komunikačních technologií Excel
18-2. Obecní úřady, které mají webové stránky, podle okresů v roce 2010 Excel
18-3. Přístup k informačním technologiím v obecních úřadech podle okresů v roce 2010 Excel
18-4. Samostatné ordinace lékaře s vybranými IT podle okresů v roce 2010 Excel
18-5. Samostatné ordinace lékaře zajišťující zdravotnickou dokumentaci prostřednictvím IT podle okresů v roce 2010 Excel
18-101. Jednotlivci používající vybrané informační a komunikační technologie podle krajů Excel
18-102. Informační technologie v domácnostech podle krajů Excel
18-103. Pevné vysokorychlostní přípojky k internetu podle typu připojení a krajů v roce 2010 Excel
18-104. Veřejně přístupná místa na internet v knihovnách podle krajů Excel
18-105. Počítače ve školách podle krajů Excel
18-106. Webové stránky obecních úřadů podle krajů Excel
18-107. Přístup k informačním technologiím v obecních úřadech podle krajů Excel
18-108. Samostatné ordinace lékaře s vybranými IT podle krajů Excel
18-109. Samostatné ordinace lékaře zajišťující zdravotnickou dokumentaci prostřednictvím IT podle krajů Excel
18-110. IT odborníci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů Excel
18-111. Studenti vysokoškolského studia v IT oborech podle krajů Excel
18-112. Vývoz ICT zboží podle krajů Excel

Zveřejněno dne: 30.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.