Statistická ročenka Plzeňského kraje - 2011


11. ZEMĚDĚLSTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
11-1. Vybrané údaje o zemědělství Excel
11-2. Osevní plochy zemědělských plodin Excel
11-3. Sklizeň zemědělských plodin Excel
11-4. Hektarové výnosy zemědělských plodin Excel
11-5. Ovocné stromy a sklizeň ovoce Excel
11-6. Hospodářská zvířata a užitkovost Excel
11-7. Výroba masa v jatečné hmotnosti Excel
11-8. Velikostní struktura zemědělských podniků podle okresů v roce 2010 Excel
11-9. Organizační struktura zemědělských podniků podle okresů Excel
11-10. Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věkových skupin a okresů Excel
11-11. Stroje a zařízení podle okresů Excel
11-101. Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2010 Excel
11-102. Hektarové výnosy vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2010 Excel
11-103. Ovocné stromy a sklizeň ovoce v zemědělských podnicích podle krajů v roce 2010 Excel
11-104. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2011 Excel
11-105. Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů v roce 2010 Excel
11-106. Užitkovost hospodářských zvířat podle krajů v roce 2010 Excel
11-107. Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v roce 2010 Excel
11-108. Průměrná živá hmotnost jatečných zvířat podle krajů v roce 2010 Excel
11-109. Velikostní struktura zemědělských podniků podle krajů v roce 2010 Excel
11-110. Plocha vinic a počet podniků zabývajících se pěstováním révy vinné Excel
11-111. Organizační struktura zemědělských podniků podle krajů Excel
11-112. Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věkových skupin a krajů Excel
11-113. Stroje a zařízení podle krajů Excel

Zveřejněno dne: 30.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.