Statistická ročenka Plzeňského kraje - 2011


5. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE
Metodické vysvětlivky PDF
5-1. Makroekonomické ukazatele Excel
5-2. Vývoz z kraje podle tříd SITC, rev. 4 Excel
5-3. Vývoz z kraje podle vybraných zemí Excel
5-101. Hrubý domácí produkt podle krajů v roce 2010 Excel
5-102. Tvorba hrubého fixního kapitálu podle krajů v roce 2009 Excel
5-103. Čistý disponibilní důchod domácností podle krajů v roce 2010 Excel
5-104. Vývoz z jednotlivých krajů podle tříd SITC, rev. 4 v roce 2010 Excel
5-105. Vývoz z jednotlivých krajů podle vybraných zemí v roce 2010 Excel

Zveřejněno dne: 30.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.