Statistická ročenka České republiky - 2014


30. VOLBY
Metodika Word PDF
30-1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. a 26. 10. 2013 – celkové výsledky hlasování Excel
30-2. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. a 26. 10. 2013 – politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně podle volebních krajů Excel
30-3. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. a 26. 10. 2013 – výsledky voleb Excel
30-4. Volby do Evropského parlamentu 23. a 24. 5. 2014 – celkové výsledky hlasování Excel
30-5. Volby do Evropského parlamentu 23. a 24. 5. 2014 – hlasy a mandáty pro politické strany, politická hnutí a koalice Excel
30-6. Volby do Evropského parlamentu 23. a 24. 5. 2014 – abecední seznam zvolených poslanců Excel

Zveřejněno dne: 26.11.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.