Statistická ročenka České republiky - 2014


26. KULTURA A SPORT
Metodika Word PDF
26-1. Státní divadla Excel
26-2. Ostatní divadla Excel
26-3. Hudební soubory Excel
26-4. Muzea a galerie (muzea výtvarných umění) Excel
26-5. Památkové objekty s kulturním využitím Excel
26-6. Zoologické a botanické zahrady, jeskyně Excel
26-7. Veřejné knihovny Excel
26-8. Krajské vědecké knihovny Excel
26-9. Knihovny vysokých škol Excel
26-10. Kulturní instituce podle krajů Excel
26-11. Finanční ukazatele za vybraná kulturní zařízení Excel
26-12. Noviny, časopisy a knihy Excel
26-13. Kina Excel
26-14. Zvukové nahrávky Excel
26-15. Přenos pozemního rozhlasového a televizního signálu Excel
26-16. Rozhlasové vysílání Excel
26-17. Provozovatelé rozhlasového vysílání Excel
26-18. Televizní vysílání Excel
26-19. Provozovatelé televizního vysílání Excel
26-20. Vybrané ukazatele Satelitního účtu kultury za rok 2012 Excel
26-21. Účast na letních a zimních olympijských hrách Excel
26-22. Umístění sportovců reprezentujících Českou republiku na letních a zimních olympijských hrách Excel
26-23. Medailová umístění sportovců reprezentujících Českou republiku na ZOH Soči 2014 Excel
26-24. Medaile získané reprezentanty sportovních svazů České republiky na olympijských hrách, mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy Excel
26-25. Rozdělení dotací pro sportovní reprezentaci Excel
26-26. Dotace ze státního rozpočtu pro občanská sdružení tělovýchovy a sportu na veřejně prospěšné programy Excel
26-27. Výdaje státního rozpočtu a místních rozpočtů na kulturu a sport v roce 2013 Excel

Zveřejněno dne: 26.11.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.