Statistická ročenka České republiky - 2014


21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Metodika Word PDF
21-1. Základní ukazatele telekomunikační a internetové infrastruktury Excel
21-2. IT odborníci Excel
21-3. Investice do ICT vybavení a softwaru Excel
21-4. Investice do softwaru Excel
21-5. Zahraniční obchod s ICT zbožím a službami Excel
21-6. Zahraniční obchod se službami v oblasti výpočetní techniky Excel
21-7. Zahraniční obchod s ICT zbožím Excel
21-8. Základní ukazatele podnikatelských subjektů odvětví informační ekonomiky Excel
21-9. Podniky a zaměstnanci používající vybrané informační technologie Excel
21-10. Podniky s připojením k internetu v lednu 2014 Excel
21-11. Podniky s webovými stránkami Excel
21-12. Elektronické obchodování podniků – hodnota elektronických nákupů Excel
21-13. Elektronické obchodování podniků – hodnota elektronických prodejů Excel
21-14. Spotřební výdaje domácností za ICT vybavení a služby Excel
21-15. Domácnosti s pevnou telefonní linkou a mobilním telefonem Excel
21-16. Domácnosti s osobním počítačem a internetem Excel
21-17. Typ internetového připojení používaného v domácnostech Excel
21-18. Jednotlivci používající mobilní telefon Excel
21-19. Jednotlivci používající osobní počítač Excel
21-20. Jednotlivci používající internet Excel
21-21. Jednotlivci používající internet doma Excel
21-22. Vybrané aktivity prováděné jednotlivci na internetu Excel
21-23. Počítače ve školách Excel
21-24. Samostatné ordinace lékaře s vybranými informačními technologiemi Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.