Statistická ročenka České republiky - 2019


32. VOLBY
Metodika Word PDF
32-1. Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. 10. 2018 – celkové výsledky hlasování Excel
32-2. Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. 10. 2018 – hlasy a mandáty podle politických stran a hnutí, které navrhly kandidáty a výsledky nezávislých kandidátů Excel
32-3. Volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2018 – celkové výsledky hlasování Excel
32-4. Volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2018 – získané hlasy podle stran, které přihlásily kandidáty Excel
32-5. Volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2018 – seznam zvolených senátorů Excel
32-6. Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019 – celkové výsledky hlasování Excel
32-7. Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019 – hlasy a mandáty pro politické strany, politická hnutí a koalice Excel
32-8. Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019 – abecední seznam zvolených poslanců Excel

Zveřejněno dne: 25.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.