Statistická ročenka České republiky - 2018


32. VOLBY
Metodika Word PDF
32-1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. a 21. 10. 2017 – celkové výsledky hlasování Excel
32-2. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. a 21. 10. 2017 – politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně podle volebních krajů Excel
32-3. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. a 21. 10. 2017 – výsledky voleb Excel
32-4. Volba prezidenta republiky v roce 2018 – celkové výsledky hlasování Excel
32-5. Volba prezidenta republiky v roce 2018 – platné hlasy pro jednotlivé kandidáty Excel

Zveřejněno dne: 28.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.