§ 31 Účinnost

 

§ 31

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. června 1995.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Vybraná ustanovení novel

 Čl.II zákona č. 411/2000 Sb.

Přechodné ustanovení

Příprava a vyhlášení programu statistických zjišťování na rok 2001 a statistická zjišťování v roce 2001 se provedou podle dosavadních ustanovení.