R. Pracovní neschopnost


R. Pracovni neschopnost

R. Pracovni neschopnost

Publikované údaje o pracovní neschopnosti jsou výsledkem zpracování statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2011, které je doplněno daty z Informačního systému České správy sociálního zabezpečení. Od roku 2012 je statistický výkaz Nem Úr 1-02 bez náhrady zrušen a údaje pro tuto statistickou oblast budou zcela přebírány z administrativního zdroje, kterým je informační systém České správy sociálního zabezpečení. Členění údajů do krajů a okresů a také pololetní periodicita dat zůstane zachována.

Zpravodajskou jednotkou pro vykazování pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou všechny podniky s počtem zaměstnanců/pojištěnců nad 24 osob, stejně jako podniky s menším počtem zaměstnanců a dále i osoby samostatně výdělečně činné (nad 25 OSVČ). Získané údaje bude zpracovávat Česká správa sociálního zabezpečení, která je poskytne Českému statistickému úřadu.

Způsob výpočtu relativních ukazatelů:

Četnost případů na 100 pojištěnců = nově hlášené případy pracovní neschopnosti x 100 / průměrný počet osob nemocensky pojištěných

Průměrná délka trvání případů ve dnech = kalendářní dny pracovní neschopnosti / nově hlášené případy pracovní neschopnosti

Průměrné procento pracovní neschopnosti = kalendářní dny pracovní neschopnosti x 100 / (průměrný počet osob nemocensky pojištěných x počet kalendářních dnů ve sledovaném období)

Průměrný denní stav práce neschopných = kalendářní dny pracovní neschopnosti / počet kalendářních dnů ve sledovaném období


Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.