Statistická ročenka České republiky - 2021


31. VYBRANÉ UKAZATELE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A KRAJŮ
Metodika Word PDF
31-1. Vybrané ukazatele regionů soudržnosti (NUTS 2) v roce 2020 Excel
31-2. Vybrané ukazatele krajů (NUTS 3) v roce 2020 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 29.11.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.