Statistická ročenka České republiky - 2020


31. VYBRANÉ UKAZATELE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A KRAJŮ
Metodika Word PDF
31-1. Vybrané ukazatele regionů soudržnosti (NUTS 2) v roce 2019 Excel
31-2. Vybrané ukazatele krajů (NUTS 3) v roce 2019 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.