Statistická ročenka České republiky - 2019


31. VYBRANÉ UKAZATELE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A KRAJŮ
Metodika Word PDF
31-1. Vybrané ukazatele regionů soudržnosti (NUTS 2) v roce 2018 Excel
31-2. Vybrané ukazatele krajů (NUTS 3) v roce 2018 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.