Statistická ročenka České republiky - 2019


30. MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ
Metodika Word PDF
30-1. Rozloha území, počet obyvatel a přírůstek/úbytek obyvatel v roce 2017 Excel
30-2. HDP na 1 obyvatele ve standardech kupní síly (PPS) Excel
30-3. Míra růstu reálného HDP Excel
30-4. Reálná produktivita práce na 1 zaměstnanou osobu Excel
30-5. Hrubý dluh vládních institucí Excel
30-6. Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD) Excel
30-7. Míra inflace Excel
30-8. Komparativní cenové hladiny Excel
30-9. Míra zaměstnanosti Excel
30-10. Míra nezaměstnanosti Excel
30-11. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti Excel
30-12. Míra ohrožení chudobou po započtení sociálních dávek Excel
30-13. Výsledky voleb do Evropského parlamentu – volební účast podle zemí a podíl žen na celkovém počtu poslanců Excel
30-14. Účast dospělých na vzdělávání Excel
30-15. Úhrnná plodnost Excel
30-16. Naděje dožití při narození – muži Excel
30-17. Naděje dožití při narození – ženy Excel
30-18. Produkce komunálních odpadů Excel
30-19. Podíl energie z obnovitelných zdrojů Excel
30-20. Index průmyslové produkce Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.