Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2019


3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Metodické vysvětlivky PDF
3-1. Chráněná území Excel
3-2. Chráněná území podle okresů k 31. 12. 2018 Excel
3-3. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle soustavy Natura 2000 podle okresů k 31. 12. 2018 Excel
3-4. Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí Excel
3-5. Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle okresu sídla investora v roce 2018 Excel
3-6. Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší Excel
3-7. Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší za REZZO 1–3 Excel
3-8. Produkce podnikových odpadů podle vybraných činností v podnicích se sídlem v kraji Excel
3-9. Produkce komunálního odpadu Excel
3-10. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu Excel
3-11. Čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu Excel
3-12. Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění Excel
3-101. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v ČR k 31. 12. 2018 Excel
3-102. Chráněná území podle krajů k 31. 12. 2018 Excel
3-103. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle soustavy Natura 2000 podle krajů k 31. 12. 2018 Excel
3-104. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2018 Excel
3-105. Investice na ochranu životního prostředí podle zdroje financování a kraje sídla investora v roce 2018 Excel
3-106. Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2018 Excel
3-107. Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2018 Excel
3-108. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice Excel
3-109. Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2017 Excel
3-110. Produkce komunálního odpadu podle krajů v roce 2018 Excel
3-111. Vodovody pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2018 Excel
3-112. Kanalizace pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2018 Excel
3-113. Čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2018 Excel
3-114. Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění podle krajů v roce 2018 Excel

Zveřejněno dne: 19.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.