Statistická ročenka Olomouckého kraje - 2016


3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Metodické vysvětlivky PDF
3-1. Chráněná území Excel
3-2. Chráněná území podle okresů k 31. 12. 2015 Excel
3-3. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) podle soustavy Natura 2000 podle okresů k 31. 12. 2015 Excel
3-4. Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle sídla investora Excel
3-5. Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle okresu sídla investora v roce 2015 Excel
3-6. Emise základních znečišťujících látek do ovzduší Excel
3-7. Emise základních znečišťujících látek do ovzduší podle okresů v roce 2014 Excel
3-8. Produkce podnikových odpadů ve vybraných ekonomických činnostech podle CZ-NACE podle sídla podniku Excel
3-9. Produkce komunálního odpadu Excel
3-10. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu Excel
3-11. Čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu Excel
3-12. Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění v čistírnách odpadních vod Excel
3-101. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v ČR k 31. 12. 2015 Excel
3-102. Chráněná území podle krajů k 31. 12. 2015 Excel
3-103. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) podle soustavy Natura 2000 podle krajů k 31. 12. 2015 Excel
3-104. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2015 Excel
3-105. Investice na ochranu životního prostředí podle zdroje financování a kraje sídla investora v roce 2015 Excel
3-106. Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2015 Excel
3-107. Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2015 Excel
3-108. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice Excel
3-109. Emise základních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2014 Excel
3-110. Produkce komunálního odpadu podle krajů v roce 2015 Excel
3-111. Vodovody pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2015 Excel
3-112. Kanalizace pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2015 Excel
3-113. Čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2015 Excel
3-114. Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění v čistírnách odpadních vod podle krajů v roce 2015 Excel

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.