Zaostřeno na ženy a muže - 2014


3. Vzdělání
3. Vzdělání Word PDF
3 - 1. Děti, žáci a studenti na jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví Excel PDF
3 - 2. Učitelé na jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví Excel PDF
3 - 3. Mezinárodní srovnání - podíl vyučujících žen na celkovém počtu vyučujících podle ISCED Excel PDF
3 - 4. Akademičtí pracovníci na veřejných vysokých školách Excel PDF
3 - 5. Řídící pracovníci / zástupci a ředitelé na jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví Excel PDF
3 - 6. Věková struktura učitelů regionálního školství bez řídících pracovníků - ženy a muži v roce 2013 Excel PDF
3 - 7. Úspěšnost při přijímání ke studiu Excel PDF
3 - 8. Žáci na základních uměleckých školách Excel PDF
3 - 9. Žáci středních škol v oborech bez maturitní zkoušky podle skupin oborů ve školním roce 2013/2014 Excel PDF
3 - 10. Žáci odborných středních škol v oborech s maturitní zkouškou podle skupin oborů ve školním roce 2013/2014 Excel PDF
3 - 11. Studenti vyšších odborných škol podle skupin oborů ve školním roce 2013/2014 Excel PDF
3 - 12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce 2013/2014 Excel PDF
3 - 13. Studenti vysokých škol podle skupin oborů v akademickém roce 2013/2014 Excel PDF
3 - 14. Další vzdělávání na vysokých školách Excel PDF
3 - 15. Mezinárodní srovnání - podíl obyvatelstva ve věkové skupině 25-64 let s nejnižším dosaženým vzděláním vyššího středního stupně (ISCED 3-4) Excel PDF
3 - 16. Mezinárodní srovnání - podíl studujících (ISCED 1-6) starších 30 let Excel PDF
3 - 17. Mezinárodní srovnání - studující ženy na 100 mužů v terciárním vzdělání (ISCED 5-6) Excel PDF
3 - 18. Mezinárodní srovnání - podíl všech studentů ISCED 5-6 na věkové skupině 20-24 let Excel PDF
3 - 19. Mezinárodní srovnání - podíly studujících žen (ISCED 5-6) v jednotlivých oborech, 2012 Excel PDF
Schéma vzdělávacího systému České republiky ve školním/akademickém roce 2013/2014 Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.