Zaostřeno na ženy a muže - 2015


3. Vzdělání
3. Vzdělání Word PDF
3 - 1. Děti, žáci a studenti na jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví Excel PDF
3 - 2. Učitelé / akademičtí pracovníci na jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví (přepočteno na plně zaměstnané) Excel PDF
3 - 3. Mezinárodní srovnání - podíl vyučujících žen na celkovém počtu vyučujících podle ISCED, 2013 Excel PDF
3 - 4. Akademičtí pracovníci podle pracovního zařazení na veřejných vysokých školách Excel PDF
3 - 5. Řídící pracovníci na jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví Excel PDF
3 - 6. Věková struktura učitelů regionálního školství bez řídících pracovníků - ženy a muži v roce 2014 Excel PDF
3 - 7. Úspěšnost při přijímání ke studiu Excel PDF
3 - 8. Žáci na základních uměleckých školách Excel PDF
3 - 9. Žáci středních škol v oborech bez maturitní zkoušky podle skupin oborů ve školním roce 2014/2015 Excel PDF
3 - 10. Žáci odborných středních škol v oborech s maturitní zkouškou podle skupin oborů ve školním roce 2014/2015 Excel PDF
3 - 11. Studenti vyšších odborných škol podle skupin oborů ve školním roce 2014/2015 Excel PDF
3 - 12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce 2014/2015 Excel PDF
3 - 13. Studenti vysokých škol podle skupin oborů v akademickém roce 2014/2015 Excel PDF
3 - 14. Další vzdělávání na vysokých školách Excel PDF
3 - 15. Mezinárodní srovnání - Žáci a studenti vyššího středního vzdělávání, 2013 Excel PDF
3 - 16. Mezinárodní srovnání - podíly studujících žen v jednotlivých oborech terciárního vzdělávání, 2013 Excel PDF
Schéma vzdělávacího systému České republiky ve školním/akademickém roce 2014/2015 Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.