Ukazatele výzkumu a vývoje - 2019


3. Ukazatele VaV za vládní a vysokoškolský sektor
Subjekty a pracoviště VaV
Tab. 104 Pracoviště VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle převažující vědní oblasti a počtu pracovníků ve VaV Excel PDF
Tab. 105 Pracoviště VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle převažující vědní oblasti s příjmy na prováděný VaV z podnikových zdrojů Excel PDF

Pracovníci ve VaV
Tab. 106 Pracovníci ve VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 107 Pracovníci ve VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 108 Pracovníci ve VaV ve vládním sektoru podle převažující vědní oblasti a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 109 Pracovníci ve VaV ve vysokoškolském sektoru podle převažující vědní oblasti a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 110 Pracovníci ve VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a pohlaví Excel PDF
Tab. 111 Pracovníci ve VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a pohlaví Excel PDF

Výzkumní pracovníci
Tab. 112 Výzkumní pracovníci ve vládním sektoru podle druhu pracoviště a převažující vědní oblasti Excel PDF
Tab. 113 Výzkumní pracovníci ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště a převažující vědní oblasti Excel PDF
Tab. 114 Výzkumní pracovníci a nově zaměstnaní výzkumní pracovníci ve vládním sektoru podle státního občanství a pohlaví Excel PDF
Tab. 115 Výzkumní pracovníci a nově zaměstnaní výzkumní pracovníci ve vysokoškolském sektoru podle státního občanství a pohlaví Excel PDF
Tab. 116 Výzkumní pracovníci ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a státního občanství Excel PDF
Tab. 117 Výzkumní pracovníci ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a státního občanství Excel PDF

Výdaje na VaV
Tab. 118 Výdaje na VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a druhu výdajů Excel PDF
Tab. 119 Výdaje na VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a druhu výdajů Excel PDF
Tab. 120 Výdaje na VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a zdrojů financování Excel PDF
Tab. 121 Výdaje na VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a zdrojů financování Excel PDF
Tab. 122 Výdaje na VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a typu VaV činnosti Excel PDF
Tab. 123 Výdaje na VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a typu VaV činnosti Excel PDF

Služby VaV
Tab. 124 Výdaje subjektů ve vládním sektoru provádějících VaV na nákup služeb VaV Excel PDF
Tab. 125 Výdaje subjektů ve vysokoškolském sektoru provádějících VaV na nákup služeb VaV Excel PDF
Tab. 126 Příjmy z prodejů služeb VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle druhu subjektu, kterému byla služba VaV prodána Excel PDF
Tab. 127 Příjmy z prodejů služeb VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště a druhu subjektu, kterému byla služba VaV prodána Excel PDF
Tab. 128 Pracoviště VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle výše příjmů z prodejů služeb VaV Excel PDF
Tab. 129 Příjmy z prodejů služeb VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a druhu subjektu, kterému byla služba VaV prodána Excel PDF
Tab. 130 Příjmy z prodejů služeb VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a druhu subjektu, kterému byla služba VaV prodána Excel PDF

Zveřejněno dne: 18.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.