Ukazatele výzkumu a vývoje - 2017


3. Ukazatele VaV za vládní a vysokoškolský sektor
Subjekty a pracoviště VaV
Tab. 98 Pracoviště VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle převažující vědní oblasti a počtu zaměstnanců VaV Excel PDF
Tab. 99 Pracoviště VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle převažující vědní oblasti s příjmy na prováděný VaV z podnikatelských zdrojů Excel PDF

Zaměstnanci VaV
Tab. 100 Zaměstnanci VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 101 Zaměstnanci VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 102 Zaměstnanci VaV ve vládním sektoru podle převažující vědní oblasti a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 103 Zaměstnanci VaV ve vysokoškolském sektoru podle převažující vědní oblasti a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 104 Zaměstnanci VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a pohlaví Excel PDF
Tab. 105 Zaměstnanci VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a pohlaví Excel PDF

Výzkumní pracovníci
Tab. 106 Výzkumní pracovníci ve vládním sektoru podle druhu pracoviště a převažující vědní oblasti Excel PDF
Tab. 107 Výzkumní pracovníci ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště a převažující vědní oblasti Excel PDF
Tab. 108 Výzkumní pracovníci a nově zaměstnaní výzkumní pracovníci ve vládním sektoru podle státního občanství a pohlaví Excel PDF
Tab. 109 Výzkumní pracovníci a nově zaměstnaní výzkumní pracovníci ve vysokoškolském sektoru podle státního občanství a pohlaví Excel PDF
Tab. 110 Výzkumní pracovníci ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a státního občanství Excel PDF
Tab. 111 Výzkumní pracovníci ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a státního občanství Excel PDF

Výdaje na VaV
Tab. 112 Výdaje na VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a druhu výdajů Excel PDF
Tab. 113 Výdaje na VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a druhu výdajů Excel PDF
Tab. 114 Výdaje na VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a zdrojů financování Excel PDF
Tab. 115 Výdaje na VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a zdrojů financování Excel PDF
Tab. 116 Výdaje na VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a typu VaV činnosti Excel PDF
Tab. 117 Výdaje na VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a typu VaV činnosti Excel PDF

Služby VaV
Tab. 118 Výdaje subjektů ve vládním sektoru provádějících VaV na nákup služeb VaV Excel PDF
Tab. 119 Výdaje subjektů ve vysokoškolském sektoru provádějících VaV na nákup služeb VaV Excel PDF
Tab. 120 Příjmy z prodejů služeb VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle druhu subjektu, kterému byla služba VaV prodána Excel PDF
Tab. 121 Příjmy z prodejů služeb VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště a druhu subjektu, kterému byla služba VaV prodána Excel PDF
Tab. 122 Pracoviště VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle výše příjmů z prodejů služeb VaV Excel PDF
Tab. 123 Příjmy z prodejů služeb VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a druhu subjektu, kterému byla služba VaV prodána Excel PDF
Tab. 124 Příjmy z prodejů služeb VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a druhu subjektu, kterému byla služba VaV prodána Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.