Ukazatele výzkumu a vývoje - 2015


3. Ukazatele VaV za vládní a vysokoškolský sektor
Subjekty a pracoviště VaV
Tab. 111 Pracoviště VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle převažující vědní oblasti a počtu zaměstnanců VaV Excel PDF
Tab. 112 Pracoviště VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle převažující vědní oblasti s příjmy na prováděný VaV z podnikatelských zdrojů Excel PDF
Zaměstnanci VaV
Tab. 113 Zaměstnanci VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 114 Zaměstnanci VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 115 Zaměstnanci VaV ve vládním sektoru podle převažující vědní oblasti a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 116 Zaměstnanci VaV ve vysokoškolském sektoru podle převažující vědní oblasti a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 117 Zaměstnanci VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a pohlaví Excel PDF
Tab. 118 Zaměstnanci VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a pohlaví Excel PDF
Výzkumní pracovníci
Tab. 119 Výzkumní pracovníci ve vládním sektoru podle druhu pracoviště a převažující vědní oblasti Excel PDF
Tab. 120 Výzkumní pracovníci ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště a převažující vědní oblasti Excel PDF
Tab. 121 Výzkumní pracovníci ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a dosaženého vzdělání Excel PDF
Tab. 122 Výzkumní pracovníci ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a dosaženého vzdělání Excel PDF
Tab. 123 Výzkumní pracovníci ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a věku Excel PDF
Tab. 124 Výzkumní pracovníci ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a věku Excel PDF
Tab. 125 Výzkumní pracovníci ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a státního občanství Excel PDF
Tab. 126 Výzkumní pracovníci ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a státního občanství Excel PDF
Tab. 127 Výzkumní pracovníci ve vládním sektoru podle vědních oblastí a pohlaví Excel PDF
Tab. 128 Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském sektoru podle vědních oblastí a pohlaví Excel PDF
Výdaje na VaV
Tab. 129 Výdaje na VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a druhu výdajů Excel PDF
Tab. 130 Výdaje na VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a druhu výdajů Excel PDF
Tab. 131 Výdaje na VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a zdrojů financování Excel PDF
Tab. 132 Výdaje na VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a zdrojů financování Excel PDF
Tab. 133 Výdaje na VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a typu VaV činnosti Excel PDF
Tab. 134 Výdaje na VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a typu VaV činnosti Excel PDF
Služby VaV
Tab. 135 Výdaje subjektů ve vládním sektoru provádějících VaV na nákup služeb VaV Excel PDF
Tab. 136 Výdaje subjektů ve vysokoškolském sektoru provádějících VaV na nákup služeb VaV Excel PDF
Tab. 137 Příjmy z prodejů služeb VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle druhu subjektu, kterému byla služba VaV prodána Excel PDF
Tab. 138 Příjmy z prodejů služeb VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště a druhu subjektu, kterému byla služba VaV prodána Excel PDF
Tab. 139 Pracoviště VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru podle výše příjmů z prodejů služeb VaV Excel PDF
Tab. 140 Příjmy z prodejů služeb VaV ve vládním sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a druhu subjektu, kterému byla služba VaV prodána Excel PDF
Tab. 141 Příjmy z prodejů služeb VaV ve vysokoškolském sektoru podle druhu pracoviště, převažující vědní oblasti a druhu subjektu, kterému byla služba VaV prodána Excel PDF

Zveřejněno dne: 16.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.