Cizinci v ČR - 2014


3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ
Metodika, vývoj PDF
3-1. Cizinci s platným živnostenským oprávněním v oblastech, krajích a okresech; 1999, 2002 - 2013 (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-2. Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství v letech 2001, 2004 - 2013 (k 31. 12.) - celkem Excel PDF
3-2.1 Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství v letech 2001, 2004 - 2013 (k 31. 12.) - muži Excel PDF
3-2.2 Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství v letech 2001, 2004 - 2013 (k 31. 12.) - ženy Excel PDF
3-3. Cizinci s živnostenským oprávněním k 31. 12. 2013 Excel PDF
3-4. Cizinci s platným živnostenským oprávněním - občané států EU v letech 1997 - 2013 (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-5. Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle věkových skupin a pohlaví v letech 2012 - 2013 (k 31. 12.) Excel PDF
3-6. Zaměstnanost cizinců a povolení k pobytu cizinců podle státního občanství k 31. 12. 2011 Excel PDF
3-7. Zaměstnanost cizinců v oblastech, krajích a okresech v letech 2008 - 2011 (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-8. Zaměstnanost cizinců podle státního občanství (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-9. Hrubý měsíční plat podle státního občanství v roce 2013 Excel PDF
3-10. Hrubá měsíční mzda podle státního občanství v roce 2013 Excel PDF
3-11. Počet evidencí na úřadech práce podle sekcí odvětvové klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) k 31. 12. Excel PDF
3-12. Počet evidencí na úřadech práce podle KZAM/CZ-ISCO v letech 2004 - 2011 Excel PDF
3-13. Cizinci evidovaní na úřadech práce v oblastech, krajích a okresech v letech 1999, 2002 - 2011 (k 31. 12.) Excel PDF
3-14. Cizinci evidovaní na úřadech práce podle státního občanství v letech 2001 - 2011 (k 31. 12.) - celkem Excel PDF
3-14.1 Cizinci evidovaní na úřadech práce podle st. občanství v letech 2001 - 2011 (k 31. 12.) - muži Excel PDF
3-14.2 Cizinci evidovaní na úřadech práce podle st. občanství v letech 2001 - 2011 (k 31. 12.) - ženy Excel PDF
3-15. Cizinci evidovaní na úřadech práce - občané států EU v letech 1995 - 2011 (stav k 31. 12.) v tis. Excel PDF
Grafy
Zaměstnanost cizinců podle postavení v zaměstnání; 1997 - 2013 JPG
Cizinci s živnostenským oprávněním podle státního občanství k 31. 12. 2013 JPG
Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle věkových skupin k 31. 12. 2013 JPG
Vývoj počtu cizinců evidovaných úřady práce: udělená pracovní povolení a zaměstnání cizinců s volným přístupem na trh práce zv. informační karty); 2004 - 2011 JPG
Vývoj zaměstnávání cizinců podle typu práce v ČR: srovnání migrace ze zemí EU a mimo EU; 2004, 2008, 2011 JPG

Zveřejněno dne: 10.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.