Cizinci v ČR - 2020


3. Ekonomická aktivita cizinců
Metodika, vývoj PDF
3-1. Zaměstnanost cizinců v regionech soudržnosti, krajích a okresech Excel PDF
3-2. Zaměstnanost a pobyt cizinců podle státního občanství Excel PDF
3-3. Cizinci evidovaní na úřadech práce v regionech soudržnosti, krajích a okresech (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-4. Cizinci evidovaní na úřadech práce podle státního občanství (stav k 31. 12.) - celkem Excel PDF
3-4.1 Cizinci evidovaní na úřadech práce podle státního občanství (stav k 31. 12.) - muži Excel PDF
3-4.2 Cizinci evidovaní na úřadech práce podle státního občanství (stav k 31. 12.) - ženy Excel PDF
3-5. Cizinci evidovaní na úřadech práce podle typu registrace v regionech soudržnosti, krajích a okresech Excel PDF
3-6. Cizinci evidovaní na úřadech práce podle typu registrace a státního občanství Excel PDF
3-7. Cizinci evidovaní na úřadech práce - občané států EU (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-8. Počet evidencí cizinců na ÚP podle sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) (k 31. 12.) Excel PDF
3-9. Počet evidencí cizinců na úřadech práce - vybraná státní občanství podle sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - celkem Excel PDF
3-10. Počet evidencí cizinců na úřadech práce - vybraná státní občanství podle sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - ženy Excel PDF
3-11. Počet evidencí cizinců na úřadech práce podle KZAM/CZ-ISCO (k 31. 12.) Excel PDF
3-12. Počet evidencí cizinců na úřadech práce - vybraná státní občanství podle CZ-ISCO a pohlaví Excel PDF
3-13. Cizinci s platným živnostenským oprávněním v regionech soudržnosti, krajích a okresech (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-14. Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství (stav k 31. 12.) - celkem Excel PDF
3-14.1 Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství (stav k 31. 12.) - muži Excel PDF
3-14.2 Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství (stav k 31. 12.) - ženy Excel PDF
3-15. Cizinci s platným živnostenským oprávněním Excel PDF
3-16. Cizinci s platným živnostenským oprávněním - občané států EU (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-17. Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle věkových skupin a pohlaví k 31. 12. Excel PDF
3-18. Hrubý měsíční plat podle státního občanství Excel PDF
3-19. Hrubá měsíční mzda podle státního občanství Excel PDF

Grafy
Zaměstnanost cizinců v ČR podle postavení v zaměstnání v letech 2004 - 2019 JPG
Zaměstnaní cizinci podle státního občanství JPG
Cizinci evidovaní na úřadech práce podle státního občanství JPG
Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství JPG
Vývoj zaměstnávání cizinců podle sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) v ČR: srovnání migrace ze zemí EU a mimo EU JPG
Vývoj zaměstnávání cizinců podle typu práce v ČR: srovnání migrace ze zemí EU a mimo EU JPG
Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle věkových skupin JPG

Kartogramy
Zaměstnanost cizinců na území České republiky PDF
Cizinci evidovaní úřady práce na území České republiky PDF
Cizinci s platným živnostenským oprávněním na území České republiky PDF

Zveřejněno dne: 21.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.