Cizinci v ČR - 2016


3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ
Metodika, vývoj PDF
3-1. Zaměstnanost a pobyt cizinců podle státního občanství k 31. 12. 2015 Excel PDF
3-2. Cizinci evidovaní na úřadech práce podle typu registrace a státního občanství k 31. 12. 2015 Excel PDF
3-3. Cizinci evidovaní na úřadech práce podle státního občanství v letech 2001 - 2011 a 2015 (stav k 31. 12.) - CELKEM Excel PDF
3-3.1 Cizinci evidovaní na úřadech práce podle státního občanství v letech 2001 - 2011 a 2015 (stav k 31. 12.) - MUŽI Excel PDF
3-3.2 Cizinci evidovaní na úřadech práce podle státního občanství v letech 2001 - 2011 a 2015 (stav k 31. 12.) - ŽENY Excel PDF
3-4. Cizinci evidovaní na úřadech práce - občané států EU v letech 1995 - 2011 a 2015 (stav k 31. 12.) v tis. Excel PDF
3-5. Počet evidencí na úřadech práce podle sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ‑NACE) (k 31. 12.) Excel PDF
3-6. Počet evidencí na úřadech práce podle KZAM/CZ-ISCO (k 31. 12.) Excel PDF
3-7. Cizinci s platným živnostenským oprávněním v oblastech, krajích a okresech v letech 1999 a 2002 - 2015 (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-8. Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství v letech 2004 - 2015 (stav k 31. 12.) - CELKEM Excel PDF
3-8.1 Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství v letech 2004 - 2015 (stav k 31. 12.) - MUŽI Excel PDF
3-8.2 Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství v letech 2004 - 2015 (stav k 31. 12.) - ŽENY Excel PDF
3-9. Cizinci s platným živnostenským oprávněním k 31. 12. 2015 Excel PDF
3-10. Cizinci s platným živnostenským oprávněním - občané států EU v letech 1997 - 2015 (stav k 31. 12.) Excel PDF
3-11. Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle věkových skupin a pohlaví k 31. 12. Excel PDF
3-12. Hrubý měsíční plat podle státního občanství v roce 2015 Excel PDF
3-13. Hrubá měsíční mzda podle státního občanství v roce 2015 Excel PDF
Grafy
Zaměstnanost cizinců v ČR podle postavení v zaměstnání v letech 1997 - 2015 JPG
Zaměstnaní cizinci podle státního občanství k 31. 12. 2015 JPG
Cizinci evidovaní na úřadech práce podle státního občanství k 31. 12. 2015 JPG
Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství k 31. 12. 2015 JPG
Vývoj počtu cizinců evidovaných úřady práce: udělená pracovní povolení a zaměstnání cizinců s volným přístupem na trh práce (tzv. informační karty) v letech 2004 - 2011 JPG
Vývoj zaměstnávání cizinců podle typu práce v ČR: srovnání migrace ze zemí EU a mimo EU JPG
Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle věkových skupin k 31. 12. 2015 JPG
Kartogram
Rozmístění cizinců s platným živnostenským oprávněním na území České republiky PDF

Zveřejněno dne: 12.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.