Statistická ročenka České republiky - 2022


33. SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Metodika Word PDF
33-1. Obyvatelstvo podle výsledků sčítání v letech 1970–2021 Excel
33-2. Obyvatelstvo podle věku, pohlaví a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2021 Excel
33-3. Obyvatelstvo podle rodinného stavu a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2021 Excel
33-4. Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2021 Excel
33-5. Obyvatelstvo podle národnosti a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2021 Excel
33-6. Obyvatelstvo podle náboženské víry a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2021 Excel
33-7. Obyvatelstvo podle státního občanství a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2021 Excel
33-8. Cizinci podle druhu pobytu, pohlaví, věku a podle velikostních skupin obcí a krajů k 26. 3. 2021 Excel
33-9. Obyvatelstvo podle krajů a okresů k 26. 3. 2021 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 28.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.