Statistická ročenka České republiky - 2016


28. MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ
Metodika Word PDF
28-1. Rozloha území, počet obyvatel a přírůstek/úbytek obyvatel v roce 2014 Excel
28-2. HDP na 1 obyvatele ve standardech kupní síly (PPS) Excel
28-3. Míra růstu reálného HDP Excel
28-4. Reálná produktivita práce na 1 zaměstnanou osobu Excel
28-5. Hrubý dluh vládních institucí Excel
28-6. Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD) Excel
28-7. Míra inflace Excel
28-8. Komparativní cenové hladiny Excel
28-9. Míra zaměstnanosti Excel
28-10. Míra nezaměstnanosti Excel
28-11. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti Excel
28-12. Míra ohrožení chudobou po započtení sociálních dávek Excel
28-13. Veřejné výdaje na vzdělávání Excel
28-14. Celoživotní vzdělávání Excel
28-15. Úhrnná plodnost Excel
28-16. Naděje dožití při narození – muži Excel
28-17. Naděje dožití při narození – ženy Excel
28-18. Produkce komunálních odpadů Excel
28-19. Energetická náročnost hospodářství Excel
28-20. Index průmyslové produkce Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 23.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.