§ 27

 


§ 27

Český statistický úřad vyhláškou stanoví

a) postup při přípravě programu statistických zjišťování (§ 10),

b) program statistických zjišťování (§ 10),

c) kritéria pro zápis do zemědělského registru podle § 20b odst. 1.